PD 604  Menadžment ljudskih resursa

III. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 30P + 0E
ECTS bodovi: 7,5

Prof. dr.sc Maja Lamza-Maronić, konzultacije prema prethodnom dogovoru