PD 701  Dijagnostika

IV. Semestar svučilišnog poslije diplomskog doktorskog studija strojarstva, 

Opterećenje u semestru: 18P + 12E 
ECTS bodovi: 7,5

Prof. dr. sc. Marinko Stojkov, konzultacije utorkom od 11h do 13 h u kabinetu G104

Prof.dr.sc Tomislav Šarić, konzultacije ponedjeljkom od 11 h do 13 h u kabinetu G108