PD 801 Teorija Konstruiranja

II. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 30P + 0E
ECTS bodovi: 7,5

dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., konzultacije ponedjeljkom i srijedom od 14:00 do 15:00 u kabinetu 309
Prof.dr.sc. Jože Duhovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
dr. sc. Željko Ivandić, izv. prof., konzultacije utorkom od 13:00 do 15:00 h u kabinetu 311