PD 954 Oštećenja konstrukcija

IV. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Tjedno opterećenje: 20P + 10E    
ECTS bodovi: 7,5

Prof.dr.sc. Ivan Samardžić, konzultacije petkom od 13h do 15h u kabinetu 307
Prof.dr.sc. Dražan Kozak, konzultacije ponedjeljkom od 12 do 13.30 h u kabinetu 310