PS 106 Kontrola osiguranja kvalitete

I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 25P + 5V    
ECTS bodovi: 10

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, konzultacije petkom od 13 h do 15 h u kabinetu 307
Izv.Prof.dr.sc. Leon Maglić, konzultacije srijedom od 13h do 15h u kabinetu 306