PS201 Posebni materijali i postupci

II. semestar poslijediplomskog specijalističkog studijamodula: Inženjerstvo materijala
Opterećenje u semestru: 20P + 10E
ECTS bodovi: 10

Prof.dr.sc. Ivica Kladarić, konzultacije utorkom od 12h do 13 h u kabinetu 305
Prof.dr.sc. Božo Smoljan, Tehnički fakultet u Rijeci