PS 406 Suvremeni postupci spajanja

I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija
Opterećenje u semestru: 20P + 10V
ECTS bodovi: 10

Prof. dr.sc Pero Raos, konzultacije utorkom od 11h do 13h u kabinetu 308
Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, konzultacije ponedjeljkom od 11 h do 13 h u kabinetu 307