PS 506 Računalna potpora pripremi proizvoda

II. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija modula: Proizvodni menadžment
Opterećenje u semestru: 5P + 25E
ECTS bodovi: 10

Prof. dr. sc. Tomislav Galeta, konzultacije četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G102
Prof. dr. sc. Tomislav Šarić, konzultacije četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G11