P101 Matematika I

I. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 3P + 3V
ECTS bodovi: 7
Dr. sc. Zlatko Pavić, izv. prof., konzultacije srijedom od 16h do 18h u kabinetu G5.
Dr. sc. Vedran Novoselac, docent, konzultacije četvrtkom od 12h do 14 h u kabinetu G6.
Maja Čuletić Čondrić, prof., vanjski suradnik.
LJETNI ISPITNI ROKOVI

I ISPITNI ROK:
II ISPITNI ROK:
  • PISMENI ISPIT: 15.7.2020; 12.00-14.00; putem sustava Merlin;
IZVANREDNI ISPITNI ROK (26.5.2020)

Rezultati