P 103  Materijali I
Semestar i vrsta studija: I. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Ivica Kladarić, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 305
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13h do 14h u kabinetu 404
Ivan Opačak, mag.ing.mech., asistent, konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu 304
Nikolina Berić, mag.ing.mech., asistentica, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 13h u kabinetu 303
Aleksandar Bašić, dipl.ing., stručni suradnik, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 403

Obavijesti

Obavijest o provedbi usmenog ispita na daljinu - dovršenje ispita od 13. ožujka 2020.