P104 Tehničko crtanje i računalna grafika

I. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 3P + 3V
ECTS bodovi: 8

Dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija
Dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Mirko Karakašić, izv. prof., ured 407termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj., ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin konzultacija

Kronologija održavanja ispita.

OBAVIJEST-ISPITNI ROK 13.3.2020.

OBAVIJEST-ISPITNI ROK 15.5.2020.

UPUTE-PREDAJA PROGRAMA ONLINE

STUDENTI IZ KOLEGIJA RAZLIKOVNIH OBVEZA

 STUDENTI RAZLIKOVNIH OBVEZA – NEKA SE JAVE DR.SC. GRGIĆ IVANU S PODATCIMA: PREZIME I IME, e-mail, BROJ TELEFONA.

Kolokvij RPC za izvanredne studente održat će se iza 28.5.2020. o čemu će biti preciznija obavijest na e-kolegiju unutar sustava Merlin