P 204  Materijali II
Semestar i vrsta studija: III. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V    
ECTS bodovi: 5

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije utorkom od 8h do 9h u kabinetu 304
Prof.dr.sc. Ivica Kladarić, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 305
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13h do 14h u kabinetu 404
Ivan Opačak, mag.ing.mech., asistent, konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu 304
Nikolina Berić, mag.ing.mech., asistentica, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 13h u kabinetu 303
Aleksandar Bašić, dipl.ing., stručni suradnik, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 403

Obavijesti

Usmeni ispit za studente koji polože kolegij putem pismenog ispita na ispitnom roku 16.06.2020. (uz prethodnu prijavu ispita), održati će se isti dan u utorak 16.06.2020. s početkom od 18.00 h u kabinetu 304.

Raspored održavanja vježbi u akademskoj 2019./2020. godini - Izmjena