P302 Elementi konstrukcija I

III. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 3P + 2V
ECTS bodovi: 5

Dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija
Dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Mirko Karakašić, izv. prof., ured 407termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj., ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin konzultacija

  

 

Kronologija održavanja ispita.

OBAVIJEST-ISPITNI ROK 13.3.2020.

Numerički dio ispita iz EK1 za rok 13.3.2020. godine održat će se online 15.5.2020. s početkom u 15.00 sati. Pratite web stranicu kolegija i e-kolegija na sustavu Merlin za detaljne upute.

OBAVIJEST-ISPITNI ROK 15.5.2020.

UPUTE-PREDAJA PROGRAMA ONLINE

OBAVIJEST – KOLOKVIJ EK1 PON-PON

Kolokvij će se održati u terminu koji će se odrediti nakon 28.5.2020. godine o čemu će ovdje biti obavijest. Svi koji pritupaju kolokviju neka se jave dr.sc. I.Grgiću (igrgic@sfsb.hr) i dostave podatke o broju telefona.

STUDENTI IZ KOLEGIJA RAZLIKOVNIH OBVEZA

 STUDENTI RAZLIKOVNIH OBVEZA – NEKA SE JAVE DR.SC. GRGIĆ IVANU S PODATCIMA: PREZIME I IME, e-mail, BROJ TELEFONA.