P307 Engleski tehnički jezik I

I. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 1P + 1V
ECTS bodovi: 2
Željka Rosandić, prof., konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu G115

dr.sc. Tihomir Živić, prof. v.š. Principles of Dynamics