P307 Engleski tehnički jezik I

I. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 1P + 1V
ECTS bodovi: 2
Željka Rosandić, prof., konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu G115
REZULTATI PISMENIH ISPITA 2012/13
4.9.2013
19.4.2013
13.2.2013
30.1.2013