P401 Elementi konstrukcija II

IV. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5

Dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija
Dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Mirko Karakašić, izv. prof., ured 407termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj., ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin 

Kronologija održavanja ispita.

OBAVIJEST-ISPITNI ROK 13.3.2020.

Numerički dio ispita iz EK2 za rok 13.3.2020. godine održat će se online 15.5.2020. s početkom u 14.00 sati. Pratite web stranicu kolegija i e-kolegija na sustavu Merlin za detaljne upute.

OBAVIJEST-ISPITNI ROK 15.5.2020.

UPUTE-PREDAJA PROGRAMA ONLINE

STUDENTI IZ KOLEGIJA RAZLIKOVNIH OBVEZA

 STUDENTI RAZLIKOVNIH OBVEZA – NEKA SE JAVE DR.SC. GRGIĆ IVANU S PODATCIMA: PREZIME I IME, e-mail, BROJ TELEFONA.