P408 Engleski tehnički jezik II

II. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 1P + 1V
ECTS bodovi: 2
Željka Rosandić, prof., konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu G115
OBAVIJESTI

Detaljne upute vezano za ispit iz Engleskog tehničkog jezika II (upute).

OBAVIJESTI 

Prevesti tekstove i riješiti zadatke:

Unit 6B: „The writing is on the wall for metals“ (p. 134-144)

Unit 7A: „Material processing“ (p.145-155)

Materijali(16.3.2020)

REZULTATI ISPITA 

REZULTATI