P501 Mehanika fluida

V. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 3P + 2V
ECTS bodovi: 6

Prof.dr.sc. Marija Živić, konzultacije petkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3A
Željko Zmaić, dipl.ing., konzultacije utorkom od 9 h do 11 h u kabinetu G3
Ružica Končić, dipl.ing., konzultacije ponedjeljkom i petkom od 9 h do 11 h u kabinetu G114

Usmeni dio ispita iz kolegija „MEHANIKA FLUIDA“ (za studente koji usmeni dio ispita nisu riješili pisanim putem 24.6.2020.) održati će se 3. srpnja 2020. (petak) online putem aplikacije Google Meet (https://meet.google.com/sfr-chmr-nhz).  U stupcu "Termin usmenog dijela ispita, sati" napisan je raspored održavanja usmenog dijela ispita za svakog studenta te se isti u to vrijeme moraju spojiti na Google Meet. S obzirom da će usmeni dio ispita studenti odgovarati putem videopoziva, isti moraju imati osposobljene kameru, zvučnik i mikrofon. Također potrebno je pripremiti papir i olovku. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demonstrator Dino Pilipović održava konzultacije četvrtkom od 12:00 do 14:00 sati u kabinetu G114 u zgradi Fakulteta u Gundulićevoj ulici. Prije konzultacija potrebno se najaviti na e-mail: dpilipovic@sfsb.hr

Pismeni dio ispita iz kolegija „MEHANIKA FLUIDA“ održati će se 13.3.2020. (petak) u zgradi Fakulteta u Gundulićevoj ulici (G111) s početkom u 10:15 sati.

Usmeni dio ispita iz kolegija „MEHANIKA FLUIDA“ održati će se xx.3.2020. (dan) u zgradi Fakulteta na Trgu I. B. Mažuranić 2 (T205) s početkom u  xx:xx sati.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TERMINI PREDAVANJA I VJEŽBI

PREDAVANJE iz kolegija "Mehanika fluida" za Redovni studij održati će se prema rasporedu xx.xx.2020. (ponedjeljak) xx.xx sati u učionici G111.

VJEŽBE iz kolegija "Mehanika fluida" za Redovni studij održati će se prema rasporedu xx.xx.2020. (utorak) - u xx.xx sati Grupa I, te u xx.xx sati Grupa II u učionici G111.

Grupe (vježbe) - Redovni studij - 2019./2020.

Kalendar nastave - Redovni studij - 2019./2020.

Plan nastave - Redovni studij - 2019./2020. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POLAGANJE PISMENOG I USMENOG DIJELA ISPITA

Način i pravila polaganja pismenog i usmenog dijela ispita iz kolegija "Mehanika fluida" možete naći ovdje. (PDF)

Materijal "Mehanika fluida - podsjetnik s formulama" za pismeni dio ispita iz kolegija "Mehanika fluida" možete naći ovdje. (PDF)

Primjere pitanja za teorijski dio usmenog ispita iz kolegija "Mehanika fluida" možete naći ovdje. (PDF)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________