P 504 Obradni strojevi

V. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 1V
ECTS bodovi: 4
Prof.dr.sc. Antun Stoić, red. prof., termin konzultacija
doc. dr. sc. Miroslav Duspara, termin konzultacija četvrtkom u 12h, ured 308
doc.dr.sc. Josip Cumin, termin konzultacija četvrtkom u 12h, ured 405

 

OBAVIJEST O IZVANREDNOM ROKU 15.5.2020:

1. PISMENI ISPIT IZ OMD-a ĆE SE ODRŽATI U UTORAK 26.5.2020 u 16h
Molim studente da se jave na e-mail jcumin@sfsb.hr radi dogovora detalja.

2. 2. REZULTATI izvanrednog roka (OMD dio) su dostupni ovdje. Sutra u toku dana će biti postavljen link za Google meet. Molim da se spojite par minuta ranije da testiramo opremu prije usmenog dijela ispita.

3. Link za Google meet:

To join the video meeting, click this link: https://meet.google.com/hnq-cdsf-oof
Otherwise, to join by phone, dial +1 970-439-2700 and enter this PIN: 676 786 776#