P603 Programiranje CNC strojeva i robota

VI. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 4
Prof. dr. sc. Tomislav Šarić,konzultacije ponedjeljkom od 11h do 12.30 h u kabinetu G11 uz prethodnu najavu na email.
Prof. dr. sc. Goran Šimunović, konzultacije četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G1A
Doc. dr. sc. Ilija Svalina, konzultacije ponedjeljkom i četvrtkom od 12h do 14h u kabinetu G1

Uvjet za potpis te izlazak na redovite i izvanredne rokove je prihvaćen Seminarski rad. 
Predaja Seminarskog rada obavezna do kraja ljetnog semestra - 05. lipanj 2020. do 13.oo sati. - uvjet za potpis !                                              

Obveze studenata pri izradi Završnog rada ! (Pročitaj ovdje)

Na PREDROK planran za 04. lipanj mogu izaći samo studenti koji prvi puta slušaju kolegij ove akademske godine.  New !

INFO - PREDROK 04.06. 

Info za PREDROK  04.06. o.g. održat će se online korištenjem LMS platforme Merlin. 

Svojim logiranjem na LMS platformu Merlin izjavljujem da sam suglasan/na korištenje aplikacije Merlin pri provođenju PREDROKA iz predmetnog kolegija, 04.06.2020. godine.

Ispit će biti organiziran u dva dijela:
I dio:  provjera teorijskog dijela putem pitalica. Ako se položi teorijski dio ispita pristupa se drugom dijelu ispita - ako se ne položi teorija ne može se pristupiti drugom sijelu ispita.

- II dio: rješavanje numeričkog  zadatka. Prema zadanom crtežu oblikovati plan rezanja, plan alata te izraditi CNC kod. 

 Vaša obveza je inicijalno se prijaviti na LMS sustav MERRLIN inače nećete moći pristupiti ispitu !

ZA IZVANREDNE STUDENTE 

Raspored izvanrednih studenata po grupama za vježbe (akademska 2019/2020. godina).

Sudjelovanje na vježbama je obavezno i uvijet za potpis !

Više o organizaciji i rasporedu predavanja te vježbi biti će dano na Uvodnom predavanju 28. veljače o.g.
Planirani rok za Kolokvij I + Kolokvij II je ????? (odgađa se do daljnjeg zbog nastalog stanja u državi) a na isti mogu izaći studenti koji su apsolvirali vježbe u akademskoj 2019 / 2020. godini te ispunili obveze koje proizlaze iz nastavnog plana i programa (Predan i prihvaćen - Seminarski rad- rok za predaju je do daljnjeg a krajnji rok završetak semestra - 06.06.).

Rezultati Kolokvija I + Kolokvija II (Predrok) možete pogledati ovdje - Usmeni dio ispita održat će na prvom ljetnom ispitnom roku (10.06.2020.)  u terminu pismenog dijela ispita - obavezna prijava ispita. 

Popis izvanrednih studenata koji nisu apsolvirali vježbe (nemaju pravo na potpis).

 

 

ZA REDOVITE STUDENTE

Poštovane kolegice i kolege,
sukladno novonastalom stanju i prelazak na ne kontaktnu nastavu pripremljeni su e-materijali: 

 VIII - tjedan nastave - 16.04.2020. 
Nastava se nastavlja kroz sljedeće tjedne korištenjem Google Classroom.
Poštovane kolegice i kolege pozvani ste emailoom da se priključite u Google Classroom s ciljem nastavka bez kontaktne nastave. Ako u Vašem email pretincu nemate poziv za priključenje u učionicu - Google Classroom, svakako se obratite na email kolege doc.dr. Ilije Svaline. 

VII tjedan nastave - 09.04.2020. 
Predavanje -
cjelovitu sažetu sktiptu s podlogama za programiranje možete pruzeti ovdje.
Zadatak za samostalni rad - vježbu 8 za VII tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje te  rješemke vježbu 8 ovdje.
Primjer ispitnog zadatka možete pogledati i preuzeti ovdje te rješenje ovdje.
Primjeri ispitnih zadataka za vježbu i pripremu kolokvija ili ispita možete pogledati i preuzeti ovdje.
 

VI tjedan nastave - 02.04.2020. 
Predavanje - 
teorijski dio za VI tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje.
Zadatake za samostalni rad te riješenu vježbu 6 
za VI tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje te za samostalno riješavanje vježbu 7 ovdje.
Rješenje vježbe 7 možete pogledati ovdje. (08.04.2020. - New!)

V tjedan nastave - 26.03.2020.
Predavanje - teorijski dio za V tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje.Zadatake za samostalni rad te vježbu 5 za V tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje te vježbu 5.
Rješenje vježbe 5 možete pogledati ovdje

IV tjedan nastave - 19.03.2020
Predavanje - teorijski dio Kratki opis CNC tokarilice EMCO 5 CNC možete pogledati i preuzeti ovdje a teorisjki dio predavanja i usvajanja novih baredbi možete pogledati i preuzeti ovdje
Zadatake za samostalni rad za ovaj tjedan možete pogledati i preuzeti Vježba_4 i Vježba_3.
Riješene vježbi 3 i 4 možete pogledati ovdje: Rjesenje_vjezbe_3 i Rjesenje_Vjezbe4.

Konzultacije u svezi predavanja i vježbi obavljati će se isključivo putem emaila.