P 608  Ispitivanje i svojstva materijala
Semestar i vrsta studija: II. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 1V    
ECTS bodovi: 3

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije utorkom od 8h do 9h u kabinetu 304
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13h do 14h u kabinetu 404
Ivan Opačak, mag.ing.mech., asistent, konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu 304
Aleksandar Bašić, dipl.ing., stručni suradnik, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 403
 
Obavijesti
 
 
 
Usmeni ispit za studente koji polože kolegij putem pismenog ispita na ispitnom roku 19.02.2020. (uz prethodnu prijavu ispita), održati će se u četvrtak 20.02.2020. s početkom od 12.00 h u kabinetu 404.