P721 Održavanje

IV. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof.dr.sc. Tomislav Šarić, konzultacije ponedjeljkom od 11h do 12.30 h u kabinetu G11 uz prethodnu najavu na email.

                                                   Obveze studenata pri izradi Završnog rada ! (Pročitaj ovdje)

 

 Studenti koji nemaju pravo potpisa (nisu ispunili svoje obveze prema planu i programu nastave) u statusu Redoviti i Izvanredni - možete pogledati ovdje. New !

Na PREDROK planran za 05. lipanj mogu izaći samo studenti koji prvi puta slušaju kolegij ove akademske godine. New !

INFO - PRED-ROK 05.06. Redoviti i Izvanredni studenti (New !) - Pratite LMS MERLIN 

 Probni predredrok održat će se 29.05. o.g. online korištenjem LMS platforme Merlin.

PREDROK  održat če se 05.06. 2020. - petak s početkom u 10. 00 sati korištenjem LMS platforme Merlin


Svojim logiranjem na LMS platformu Merlin izjavljujem da sam suglasan/na korištenje aplikacije Merlin pri provođenju ispita iz predmetnog kolegija.

 Vaša obveza je inicijalno se prijaviti na LMS sustav MERRLIN inače nećete moći pristupiti ispitu !

 

 

R E D O V I T I    S T U D E N T I

Poštovane kolegice i kolege,
sukladno novonastalom stanju pripremljeni su e-materijali za:

IX tjedan nastave - 22.04.20202
Predavanje možete pogledati i preuzeti ovdje.
Lab. Vježbe New !
Vježbe se nastavljaju korištenjem Google Classroom - Prijavite se u učionicu!
Za vježbe je potrebno instalirati virtualni stroj te potom CMMS - programski sustav MP2. Za instalaciju je potrebno pogledati priložene video instrukcije a možete ih pogledati ovdje.

Poštovane kolegice i kolege pozvani ste emailoom da se priključite u Google Classroom s ciljem odvijanja dijela nastave. Ako u Vašem email pretincu nemate poziv za priključenje u učionicu OdrzavanjeGoogle Classroom, svakako se obratite na email kolegice dr.sc. Sare Havrlišan.

Kroz LMS Google Classroom dobit će te zadatke za laboratorijske vježbe te sve ostale potrebne instrukcije za rješeavanje vježbi. 

VIII tjedan nastave - 15.04.20202. 
Predavanje 
možete pogledati i preuzeti ovdje.
E-materijale sa kontaktne nastave I - III tjedan možete preuzeti ovdje: I_tjedan, II_tjedan i III_tjedan.

VII tjedan nastave - 07.04.20202.
 
Predavanje 
možete pogledati i preuzeti ovdje.
Vježba s rješenim primjerima 
za VII tjedan možete pogledati i preuzeti ABC Analiza ovdje i MAPI Metoda ovdje.
Zadatak za samostalni rad 
za VII tjedan možete preuzeti ovdje

VI tjedan nastave - 31.03.20202.
Predavanje 
možete pogledati i preuzeti ovdje.
Vježba s zadatcima  
za VI tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje
Zadatak za samostalni rad 
za VI tjedan možete preuzeti ovdje
Rješenje Zadataka za samostalni rad za VI tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje
Popis studenata s apsolviranim vježbama za IV i V tjedan možete pogledati ovdje.

V tjedan nastave - 25.03.20202.
Predavanje 
možete pogledati i preuzeti ovdje.
Zadatake za samostalni rad 
za V tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje.
Rješenje Zadataka za samostalni rad 
za V tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje. (31.03.2020) 

 IV tjedan nastave - 18.03.2020.  
Predavanje možete pogledati i preuzeti ovdje.
Zadatake za samostalni rad za ovaj tjedan možete pogledati i preuzeti ovdje.

Knjigu koja je obavezna literetura požete preuzeti ovdje.

Konzultacije u svezi predavanja i vježbi obavljati će se putem emaila te korištenjem Google Classroom.

Rezultati Kolokvija K1 - K2 - K3  (xxx)  objavljeni su na Oglasnoj ploči Zavoda za industrijsko inženjerstvo (Gundulićeva ulica). 

Raspored studenata po grupama (1 - 8) za laboratorijske vježbe - pogledati ovdje.  

 

IZVANREDNI STUDENTI  
 
- Nekontaktna nastava počima prema rasoredu 04.travnja o.g.
- Predavanja za prvi termin održavanja nastave subota 04.04. možete pogledati i preuzeti ovdje: Uvodno - Prvo - Auditorna vježba - Drugo.

 - Drugi termin održavanja nastave je petak, 17.04. a predavanja možete pogledati i pruzeti ovdje: Treće - Četvrto - Peto - Šesto .

- Treći termin održavanja e-nastave za subotu 25.04. a predavanja možete preuzeti ovdje: Sedmo - Osmo - Deveto/Dvanaesto .

- Pitanja za samostalnu provjeru stečenog znaja te za pripremu ispita, možete preuzeti ovdje

- Vježbe se održavaju u dva termina i to subota - 18.04. i petak - 24.04. Za vježbe je potrebno instalirati programski sustav MP2 i prethodno virtualni stroj. Za instalaciju je potrebno pogledati priložene instrukcije a možete ih pogledati ovdje.
- Prije prelaska na vježbe potrebito je proučiti i apsolvirati kratke upute a a možete ih pogledati ovdje. New !
- Laboratorijske Vježbe su organizirane tako da se prvo upoznate sa zadatkom a potom pogledate rješenje vježbe koje je popraćeno audio - vizualnom prezentacijom.

Vježba lab 1 - Zadatak pogledati ovdje.
Rješenje Vježbe 1 možete pogledati ovdje.

Vježba lab 2 - Zadatak pogledati ovdje.
Rješenje Vježbe 2 možete pogledati ovdje.

Vježba lab 3 - Zadatak pogledati ovdje.

Rješenje Vježbe 3 možete pogledati ovdje.

 Poštovane kolegice i kolege pozvani ste emailoom da se priključite u Google Classroom s ciljem odvijanja dijela nastave (18.04. i 24.04.). Ako u Vašem email pretincu nemate poziv za priključenje u učionicu - Google Classroom, svakako se obratite na email kolegice dr.sc. Sare Havrlišan.

 

Knjigu koja je obavezna literetura požete preuzeti ovdje.

 

Konzultacije u svezi predavanja obavljati će se isključivo putem emaila.


 - Više o organizaciji predmeta pogledati u Uvodnom predavanju - vježbe su obavezne te na Vašem emailu.
 

Planirani rok za Kolokvij I + Kolokvij II + Kolokvij III je xx. xxxxx u ??.?? sati (zbog nastalog stanja u državi nije planiran - o svemu će te biti pravodobno informirani - OVDJE !!) a na isti mogu izaći studenti koji su apsolvirali vježbe te ispunili obveze koje proizlaze iz nastavnog plana i programa.

- Rezultati Predroka (K1 - K2 - K3) održanog ??. ????????? o.g. možete pogledati ovdje.

 -Pregled izvanrednih studenata koji mogu izaći na pred rok xx.xx.201x.(ispunjene obveze  - koji nisu označeni crvenom bojom) te Pregled izvanrednih studenata koji nisu apsolvirali vježbe i nisu stekli pravo potpisa (akademska 2019/2020. godina - označeni crvenom bojom) možete pogledati u dokumentu ovdje.