P 754  Toplinska obradba
Semestar i vrsta studija: VI. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 4

Ime i prezime nositelja kolegija i asistenata koji sudjeluju na kolegiju, pripadajuća zvanja, termin konzultacija i lokacija održavanja konzultacija
Prof.dr.sc. Vlatko Marušić, konzultacije utorkom od 8h do 9h u kabinetu 304
Prof.dr.sc. Ivica Kladarić, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 305
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Milinović, konzultacije ponedjeljkom od 13h do 14h u kabinetu 404
Ivan Opačak, mag.ing.mech., asistent, konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu 304
Nikolina Berić, mag.ing.mech., asistentica, konzultacije ponedjeljkom od 12h do 13h u kabinetu 303
Aleksandar Bašić, dipl.ing., stručni suradnik, konzultacije prema dogovoru u kabinetu 403
Obavijesti
 
 
Sukladno odlukama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH od ponedjeljka 16. ožujka 2020. obustavljena je nastava na visokim učilištima na razdoblje od dva tjedna te će se nastava održavati na daljinu. Studenti su OBAVEZNI redovito provjeravati svoje AAI@EduHr račune jer će na njih dobivati nastavne materijale i potrebne upute. Konzultacije s nastavnicima će se održavati elektronskim ili telefonskim putem.
 
Predavanje predviđeno za Uskrsni ponedjeljak 13.04.2020. nadoknaditi će se na način da će se svako od sljedećih 9 predavanja produžiti za 10 min.