P783 Obrada odvajanjem čestica

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V
ECTS bodovi: 5
Prof.dr.sc. Antun Stoić, konzultacije ponedjeljkom od 10h u kabinetu 306
doc. dr. sc. Miroslav Duspara, termin konzultacija četvrtkom u 12h, ured 308